หน้าหลัก Uncategorized

ปฏิทิน 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2563/2020

195 views

ปฏิทิน 2563

ปฏิทิน 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2563/2020

ปฏิทิน 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ.2563/2020

ปฏิทินแบบนี้ในปัจจุบันนำเสนอผ่านสื่อหลายรูปแบบ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมพิมพ์ด้วยกระดาษ หรือสื่อแบบใหม่ เช่น นาฬิกา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน หรืออื่น ๆซึ่งเป็นปฏิทินปฏิทินแบบนี้สุริยคติ แบบกริกอเรียน การใช้งานก็จะคุ้นเคยกันดีปฏิทินแบบนี้ อาจมีปีศักราช พ.ศ. และ ค.ศ. ที่ใช้ต่างกันเท่านั้น ,

ปฏิทินแบบนี้เรื่องปฏิทินจันทรคติไทยนี้ หากย้อนไป 100 กว่าปี หรือก่อนปี พ.ศ.2456 ปฏิทินแบบนี้ประเทศไทยยังใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก ชื่อเดือน มกราคม-ธันวาคม ปฏิทินแบบนี้ยังไม่มีใช้ PGSLOT ผู้คนยุคนั้นจะรู้จักปฏิทินวันแรมค่ำ เดือนอ้ายยี่ ปีชวด ฉลู ฯ หรือปฏิทินแบบนี้จดจำวันเกิดตามปฏิทินจันทรคติ เช่น เกิดวันศุกร์ เดือนยี่ ปีกุน เท่านั้น ปฏิทิน 2563

ต่อมา เราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มใช้ปฏิทินแบบนี้วันเดือนปีสุริยคติตามสากล ปฏิทินแบบนี้ปฏิทินจันทรคติไทยก็ลดบทบาทลงจนปฏิทินแบบนี้เกือบจะหายไป แต่ยังคงมีใช้ปฏิทินแบบนี้เฉพาะกลุ่ม เช่น ทางศาสนา วัฒนธรรม พิธีกรรม โหราศาสตร์ ส่วนอื่น ๆ หรือทางราชการ จ

ะใช้ปฏิทินแบบนี้ปฏิทินสุริยคติแบบสากลเกือบทั้งหมด ปฏิทินแบบนี้ปฏิทินจันทรคติไทยแตกต่างจากปฏิทินแบบนี้ปฏิทินสุริยคติ มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขเฉพาะปฏิทินแบบนี้ ในการใช้งานก็ ทุกๆท่านก็ควรที่จะทำความเข้าใจกฏเกณฑ์เบื้องต้นก่อน

ปฏิทินแบบนี้ เราจะมาแนะนำการใช้งาน รูปแบบ กฎเกณฑ์ PG SLOT และข้อกำหนดเบื้องต้นของปฏิทิน ฯ ที่ควรทราบ เป็นข้อ ๆ ดังนี้

ปฏิทิน 2563

ปีนักษัตร ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตร (ชวด, ฉลู กุน ….) ตามลักษณะของความเชื่อคติพราหมณ์เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยปี พ.ศ.2563 ปีชวด เชื่อกันหรือไม่ว่า จะเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 06:19น. เป็นต้นไป

ปฏิทินแบบนี้จะครอบคลุมช่วงปี พ.ศ.2300 – 2600 หรือ 300 ปีเท่านั้น ปฏิทินแบบนี้จะพบว่า รอบวันนั้นทางจันทรคติ เริ่มเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง เวลาอาจจะเปลี่ยนประมาณ เวลา 06:00น. ปฏิทิน 2563

ในส่วนของ ปีศักราช , จุลศักราช (จ.ศ.) ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีจุลศักราชในวันเถลิงศก ปฏิทินแบบนี้จะสามารถคำนวณตามคัมภีร์สุริยาตร์ โดยในปี พ.ศ.2563/จ.ศ.1382 สำหรับในวันเถลิงศกจะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เมื่อเวลาประมาณ 01:24:36น. ตามนี้เลย ปฏิทินแบบนี้นเดียวกันอาจคาบเกี่ยวจุลศักราชได้ สมัครpgslot เพราะมีช่วงเวลามาเกี่ยวข้อง ปฏิทินแบบนี้วันกาลโยคจะเริ่มใช้หลังจากวันเถลิงศกนี้เช่นกัน ดู ปฏิทินแบบนี้ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2563

ในส่วนของรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)ปฏิทินแบบนี้ เริ่มใช้จริงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (ปีเดียวกันที่เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่) และปฏิทินแบบนี้ยกเลิกใช้งานเมื่อ พ.ศ.2455 ปฏิทินแบบนี้แสดงปีรัตนโกสินทรศก 1 ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2325 ปฏิทินแบบนี้ช่วงเวลาก่อน เมษายน พ.ศ.2325

จะแสดงรัตนโกสินทรศก 0 ทั้งหมด ปฏิทินแบบนี้ถึงแม้จะยกเลิกใช้งานไปแล้ว ปฏิทินแบบนี้ปีปัจจุบันจะยังแสดงปีรัตนโกสินทรศก , มหาศักราช (ม.ศ.) ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีมหาศักราชในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ปฏิทินแบบนี้หรือ 23 มีนาคมในปีอธิกสุรทิน

 วันสำคัญทางพุทธศาสนา 

ปฏิทินแบบนี้สำหรับกำหนดตามเงื่อนไขปฏิทินแบบนี้ปฏิทินจันทรคติไทย จากนั้นก็จะตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าปีต่อปี เลยก็ว่าได้ สังเกตได้ว่าประกาศกรมการศาสนา หรือ ปฏิทินแบบนี้จะประกาศสำนักพระราชวัง , วันสำคัญอื่น ๆ สังเกตได้เลยว่าจะพบว่าเงื่อนไขกำหนดตามเกณฑ์ปฏิทิน

ทั้งนี้บางวันสำคัญปฏิทินแบบนี้จะเริ่มแสดงผลตามปีปฏิทินแบบนี้ที่ประกาศใช้วันสำคัญนั้น ๆ เช่น วันรัฐธรรมนูญ ปฏิทินแบบนี้เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2475 ปฏิทินแบบนี้ก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีวันรัฐธรรมนูญ เห็นกันไหมเอ่ย เป็นต้น

สำหรับวันสำคัญ วันหยุดธนาคาร ปฏิทินแบบนี้วันหยุดชดเชยหรืออื่น ๆ ที่มีกำหนดการไม่แน่นอน ปฏิทินแบบนี้เช่น วันพืชมงคล ตามประกาศ ปฏิทินแบบนี้สำนักพระราชวัง วันหยุดพิเศษปฏิทินแบบนี้ สล็อตออนไลน์ ตามประกาศ ครม. , วันสำคัญ วันหยุด ปฏิทินแบบนี้ข้อมูลย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2540 ปฏิทินแบบนี้ส่วนปีปัจจุบันจะมีปรับปรุงตามประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป

 สำหรับวันที่หลายคนรอคอยก็คือวันขึ้นปีใหม่ปฏิทินแบบนี้ ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปฏิทินแบบนี้ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) พ.ศ.2432 ปฏิทินแบบนี้ซึ่งตรงพอดีกับวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 (รัตนโกสินทร์ศก. 108) ปฏิทิน 2563

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิทินแบบนี้ รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ปฏิทินแบบนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ ปฏิทินแบบนี้จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม ปฏิทินแบบนี้โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483

ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ ปฏิทินแบบนี้เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ปฏิทินแบบนี้ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ปฏิทินแบบนี้ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากล ซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ปฏิทินแบบนี้ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ

ช่วงก่อนปี ปฏิทิน 2563 พ.ศ.2483 

ปฏิทินแบบนี้จะแสดงปีที่คาบเกี่ยวกัน เพราะปฏิทินแบบนี้ยังนับวันเปลี่ยนปีใหม่วันที่ 1 เมษายน เช่น 2482(2481) ซึ่งค่าแรก 2482 เป็นปี พ.ศ. ปฏิทินแบบนี้ที่ได้จากปี ค.ศ.+543 คือนับ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ(2481)ปฏิทินแบบนี้เป็นปี พ.ศ. ไทยที่ใช้จริงหรือที่เรียกปี พ.ศ. ปฏิทินแบบนี้ในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งนับ 1 เมษายนปฏิทินแบบนี้ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ปฏิทินแบบนี้หากใช้ปฏิทินในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ ปฏิทินแบบนี้รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ของปฏิทินโดยละเอียด , นอกจากนี้ยังมีช่วง ก่อนปี พ.ศ.2432 ปฏิทินแบบนี้ใช้นับวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยน ปี พ.ศ. ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕)

 ปฏิทินชุดนี้ ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ปฏิทินแบบนี้เกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย (โหราศาสตร์แบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์-ฮินดู) ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) โดยในปี พ.ศ.2563 ปฏิทินแบบนี้จะเปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีกุน เป็น ปีชวด ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 06:19น. เป็นต้นไป ปฏิทิน 2563

ปีนักษัตรไทย

ปฏิทินแบบนี้การเปลี่ยนปีนักษัตรไทยมีหลายแบบ ปฏิทินแบบนี้เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ตามปฏิทินหลวงปฏิทินแบบนี้ เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง ปฏิทินแบบนี้กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) ,

ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศกปฏิทินแบบนี้ ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน , เปลี่ยนปีนักษัตรใน ปฏิทินแบบนี้วันสังขารล่อง หรือ วันสงกรานต์ ตามแบบทางภาคเหนือ , ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว ,

เปฏิทินแบบนี้ปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร , ปฏิทินแบบนี้ปีนักษัตรจีน โหราศาสตร์จีนจะเปลี่ยนปีนักษัตรในวันสารทลิบชุน(立春) ซึ่งเป็นสารทแรกของปี ปฏิทินแบบนี้เริ่มต้นนักษัตรใหม่ ขวบปีใหม่ ตามกฎเกณฑ์ปฏิทินโบราณ ก่อนที่คณะปฏิวัติปกครองสถาปนาสาธารณรัฐจีน (พ.ศ.2455)ปฏิทินแบบนี้ มีประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินใหม่ ดู ปฏิทินจีน และปฏิทินแบบนี้บางตำราใช้วันตรุษจีนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

ปฏิทินแบบนี้จะใช้ปีนักษัตรแบบใดนั้น ปฏิทินแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทำอะไร เช่น บันทึกสูติบัตร จะใช้ปีนักษัตรตามปฏิทินหลวง ปฏิทินแบบนี้เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) , ปฏิทินแบบนี้พยากรณ์ทางโหราศาสตร์ต่าง ๆ ของไทย ปฏิทินแบบนี้จะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์-ฮินดู เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) , ปฏิทินแบบนี้พยากรณ์โหราศาสตร์จีน ดูดวงจีนโป๊ยหยี่สี่เถี่ยว(八字四柱) ปฏิทินแบบนี้ดูหลักปี ปีชง ปีฮะ ปฏิทินแบบนี้จะใช้ปีนักษัตรจีนตามปฏิทินจีน เป็นต้น ปฏิทิน 2563

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม เพลงใหม่ 2021 เพลงเศร้า เหงา ฟังตอนอกหักได้

EPIC WIN SLOT

EPIC WIN SLOT เกมสล็อต ที่มีรูปแบบที่แปลกตา และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ในหมู่นักพนันสล็อต และยังมีเกม ให้เลือกเล่น EPICWIN มากกว่า 85 เกม++ ยังมีอะไรใหม่ ๆ อีกมากมาย และ EpicWin มีเกมสล็อตทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกเกมของ EPICWIN จะทำให้คุณตื่นเต้น และประสบการณ์ จะทำให้คุณประทับใจ

โปรโมชั่น อิปิกวิน สล็อต

เรามี โปรโมชั่น epicwin ดี ๆ มากมาย มาให้นักพนันทุกท่าน ได้เลือกใช้บริการ สำหรับนักพนันสล็อตตัวจริง ต้องห้ามพลาด กับโปรโมชั่น สมัครสมาชิกครั้งแรกฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร เพียงท่านเติมยอดครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโปรโมชั่น สมัครสมาชิกครั้งแรก รับโบนัส 50% ไปเลยทันที !!

EPICWIN ( อีปิกเกม ) SLOT คุณจะมีเวลาเพลิดเพลิน กับเกมคาสิโนออนไลน์ ที่เข้มข้น และน่าตื่นเต้นของเราได้คัดสรร เฉพาะเนื้อหา คาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด อย่างเชี่ยวชาญ และมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน ในการเล่นเกมของคุณ

เว็บไซต์ของเรา ไม่เหมือนไคร เพราะสามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเล่นผ่าน มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ ทั้งระบบที่รองรับ IOS หรือ Android ก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายดาย และ EPICWIN SLOT ของเรายังได้พัฒนาระบบ

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับนักพนันทุกท่าน ด้วยระบบ “ฝาก-ถอน สมัคร ออโต้” ที่สามารถทำรายการเข้าไปที่ เว็บไซต์ epicwin.game เครือข่ายใหญ่ของเรา เป็นเว็บ คาสิโน ระดับประเทศ อย่าง UFABET และ PG SLOT ความด้วยเชี่ยวชาญ ของผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงาน และศิลปิน

ด้วยการนี้เลยทำให้ผู้คนทึ่งกับ กราฟฟิค ที่ EPIC ได้สร้างขึ้นมา เป็นภาพที่สวยงาม แต่ยังคงความเป็น เกมสล็อต และเราพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคน ได้สัมผัส กับ สล็อตออนไลน์ ยุคใหม่ แนวเกม SLOT รูปแบบไม่ซ้ำไคร ของวงการ เว็บพนัน ออนไลน์

เพื่อความสะดวก ในการเล่น สล็อตออนไลน์ นักพนันทุกท่าน ต้องทำการ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน EPICWIN SLOT เพื่อติดตั้ง แอพในมือถือของท่านก่อน โดยสามารถ ดาวน์โหลด EPIC ได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

โดยการ สแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลด และทำตามขั้นตอนที่เราได้ อธิบายไว้ให้ท่านเข้าใช้ได้ง่าย ชัดเจนครบทุกขั้นตอน สามารถติดตั้ง แอพพลิเคชั่น Epicwin ลงบนมือถือได้แล้ว ท่านจะไม่พลาด การเล่นเกม สล็อตมือถือ แล้วมาสนุกด้วยกัน

Last Update : 24 พฤษภาคม 2021

เกม ฉลาม pc

16 กรกฎาคม 2022

เกม ฉันไม่เคย

16 กรกฎาคม 2022

สล็อต จําลอง

16 กรกฎาคม 2022

สล็อตจีคลับ

11 กรกฎาคม 2022

สล็อต แตก ง่าย

4 กรกฎาคม 2022

เกมส์ งู Snake Rivals

1 กรกฎาคม 2022

สล็อต คือ อะไร?

27 มิถุนายน 2022